Ezt vállalta Karácsony – nem 77, hanem 5 x 365 napra

NVZS 2020. január 22. 13:38 2020. jan. 22. 13:38

„Precízen, jól kiszámolt” grafikon hirdette hosszú percekig a köztelevízióban azt az állítást, miszerint Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester komoly lemaradásban van programjának megvalósításával. A grafikon valóságtartalmából sokat levon, hogy azt a – finoman szólva is erőteljesen Orbán-párti – elemző, Farkas Örs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója készítette az ellenzéki politikus első száz napja kapcsán. Eltekintve attól, hogy nem száz, hanem csak 77 nap telt el azóta, hogy a döntéseket meghozó Fővárosi Közgyűlés november 5-én megtartott alakuló ülését, az első száz nap éppen azért van, mert azalatt még nem várnak el konkrét intézkedéseket, hiszen idő kell az ötször 365 napra meghirdetett programpontok megvalósításának előkészítéshez, az előzetes demokratikus vitához, a döntések megszületéséhez és alkalmazásához. Mi mindenesetre kigyűjtöttük a Budapest Mindenkié Program vállalásait.

I. Egészségügy

1. Háziorvosi szolgálat (4): egységes keretrendszer az alapellátás átalakítására; egységes ügyfélszolgálati felület; háziorvosi csoportpraxis; egészségházak.

2. Diagnosztika (3): kerületenként saját berendezés; kapacitás-megosztás; szűrővizsgálatok támogatása.

II. Lakhatás

1. Bérlakás-program (7): első Fővárosi Lakástársaság létrehozása; Lakástársaságokon keresztüli bérbeadás (magántulajdonosok is); fővárosi tulajdonú lakások megőrzése; átfogó szabályozás az Airbnb-re; Budapesti Lakásügyi Tanács létrehozása; fővárosi lakásügyi ombudsman; kollégiumlétesítés támogatása.

2. Lakásrezsi (3): panelprogram energetikai korszerűsítési program újraindítása; önerő és hitel nélküli energiahatékonyság támogatása; a kerületi és az uniós források összekapcsolása.

III. Szociális ügyek

1. Nyugdíjasok (3): 20 ezer forintos fűtési támogatás; idősotthonok rekonstrukciós, bővítési programja; távfelügyelet egyedülállóknak.

2. Lakhatási szegénység (6): alternatíva nyújtása a közterületi hajléktalansággal szemben; hajléktalansegélyezés és -ellátás, civilek bevonásával is; elhelyezés nélküli kilakoltatás elleni lépések; költségfedezeti és jövedelemtől függő lakbér; lakásrezsi-támogatás újbóli bevezetése; köztes lakhatási formák bővítése.

3. Szegénység felszámolása (4): ingyenes BKV-bérlet álláskeresőknek; drogprevenciós programok és drogambulanciák; lépések az energiaszegénység felszámolására (Budapesti Energiahatékonysági Klaszter); súlyosan egészségkárosító tüzelőanyagok elleni lépések.

IV. Esélyegyenlőség

1. Nők és férfiak (4): fővárosi cégek igazgatóságaiban minimum harmad arányban a két nem képviselői; egyenlő munkáért egyenlő bért; jelenjenek meg a nők a közterek elnevezésben, szobrok, emlékművek, emléktáblák formájában; szexuális kisebbségek elfogadásának elősegítése.

2. Veszélyeztetett csoportok védelme (5): Budapesti Esélyegyenlőségi Iroda létrehozása; hátrányos helyzetűek szempontjainak figyelembe vétele; ösztöndíjprogram hátrányos helyzetű gyerekeknek, fiataloknak; fővárosi stratégia a családon belüli erőszak visszaszorítására; roma összművészeti intézmény létrehozása.

V. Átláthatóság – Korrupció felszámolása (8)

Nyilvános vezetőválasztás fővárosi cégeknél; előnytelen szerződések felbontása, önkormányzati vagyon visszaszerzése; szolgáltatói szerződések felülvizsgálata; nagyértékű beszerzések felülvizsgálata; interneten elérhető szerződések; kereshető, nyilvános adatbázis  szerződésekről; antikorrupciós kutatószoba létrehozása; csak nyilvános szerződések léphetnek életbe; antikorrupciós fehérlista létrehozása.

VI. Részvétel (10)

Beleszólás a Fővárosi Közgyűlés napirendjébe; folyamatos párbeszéd a lakosokkal; kísérletezés a közösségi tervezéssel és részvételi költségvetéssel; Városháza parkolójának megnyitása; Városháza megnyitása; városfejlesztési bemutatóterem kialakítása; üres önkormányzati helyiségek civil szervezetek használatára; Civil Támogatási Keret létrehozása; online hibabejelentő platformokkal együttműködés; 24 órás oline és telefonos szolgálat, információs központ; digitális adatvagyon rendszerezése és elérhetővé tétele.

VII. Városdiplomácia (5):

Közvetlenül elérhető uniós források növelése; főváros brüsszeli irodájának megerősítése; testvérvárosi kapcsolatok tartalommal való megtöltése; a szomszédos fővárosi kapcsolatok erősítése: nemzetközi együttműködések; aktív partnerség nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező budapesti szervezetekkel, pl. egyetemekkel.

VIII. Klímavédelem

1. Tudatosítás (3): Klíma-vészhelyzet kihirdetése; tájékoztató kampány; iskolai foglalkozások

2. Lakásállomány korszerűsítése (7): új beruházás tiszta energiával; Budapesti Energiahatékonysági Klaszter létrehozása; társasházak fűtés-korszerűsítése; távfűtés fejlesztése; napelemes fejlesztések ösztönzése; céges energiahatékonysági beruházások támogatása; megújuló energia arányának fokozatos növelése.

3. Hulladékügy (3): az egyszer használatos műanyagok elleni lépések kereskedelmi láncoknál; példamutatás az  ökológiai kultúraváltásban; üveghulladék szelektív gyűjtésének megoldása, veszélyes és szerves hulladék begyűjtése.

IX. Városfejlesztés

1. Mobilitási igény csökkentése (6): fejlesztések irányítása az átmeneti zónába és a külvárosokba; nagyobb ingatlanfejlesztések gyorsvasúti megállók mentén; plázastop fenntartása;  városközpontok beépítési sűrűségének egyedi igazítása; helyi közösségek támogatása; Műemléki Alap újjáélesztése.

2. Agglomeráció (3): Budapesti Régió-egyeztető Központ létrehozása; fejlesztési keret megalkotása; a Budapest környéki zöldterületek felparcellázásának megállítása.

3. Összefüggő zöldterületek (3): a városrészek összenövésének megakadályozása; a kihasználatlan zöld területek megtöltése élettel; a fővárosi rozsdagyűrű zöld-dominanciájú megújításának a támogatása.

X. Közlekedés

1. Tömegközlekedés vonzóvá tétele (8): közlekedési alapjövedelem bevezetése; 14 éven aluliak ingyenes tömegközlekedése; egységes gyorsvasút rendszer fejlesztésének támogatása; összefüggő villamoshálózat kialakítása; trolibuszhálózat bővítése; buszcsereprogram folytatása; villamosvonal, buszfolyosó az intenzív buszközlekedési útvonalakon; társadalmi vita pl. a behajtási díjról, népszavazás erről.

2. Gyalogos és kerékpáros közlekedés (4): megosztási díjas közlekedés támogatása; kerékpáros főhálózat és kerékpáros-barát belváros; kerékpárszállítási lehetőségek fejlesztése; B+R kerékpáros parkolók kialakítása.

3. Agglomerációs közlekedés (3): egységes regionális együttműködés (jegy-bérletrendszer) a BKK, a MÁV és a Volánbusz között; együttműködés a településekkel és közutak vezetőivel; elővárosi hajózás fejlesztése.

XI. Zöldfelületek – Levegővédelem (7)

Dízeljárművek visszaszorítása; motorizálatlan közlekedés támogatása; szélcsatornák védelme; súlyosan szennyező tüzelőanyagok elleni küzdelem; szmogriadó szabályozásának a reformja; mérőállomások számának növelése; intenzív tájékoztatás.

XII. Közterek

1. Emberközpontúság (10):  általános forgalomcsillapítás és sebességkorlátozás a főutak kivételével mindenütt; egységes parkolási rendszer; kerékpáros- és gyalogosbarát kerületi fejlesztések támogatása; klímabiztonsági terek kialakítása; ívókutak és nyilvános mosdók kialakítása; befogadó közterek; közlekedésbiztonság növelés; rend és tisztaság felelősek megnevezésével;  közösségi terek kialakítása; ideiglenes vásárok száműzése belvárosi zöldterületekről.

2. Duna-part (3): pesti alsó rakpart fokozatos autómentes átalakítása; tartós állásra berendezett kikötők külső szakaszokra helyezése; környezeti és közlekedési szabályok szigorítása.

+ 1  Budapest alkotmány