Kemény üzenetek Merkeltől

HírKlikk 2019. augusztus 19. 15:42 2019. aug. 19. 15:42

„Európa csak annyira tud erős maradni, amennyire egységes...néha szükséges átugrani a saját árnyékunkat, hogy vállaljuk közös felelősségünket Európáért és a világért, a háborús- és válságövezetekből származó, védelemre szoruló emberek erre és arra is emlékeztetnek, hogy harcolnunk kell a menekülésüket kiváltó okok ellen” –  ilyen és hasonló, nem is burkolt módon, keményen üzent Angela Merkel Obán Viktornak abban az ünnepi beszédében, amely a Páneurópai Piknik 30. évfordulós ünnepségek keretében tartott ökumenikus istentiszteleten hangzott el ma Sopronban. Orbán és Merkel igencsak eltérő hangsúlyokkal beszélt. Mindenesetre Merkel a maga részéről a közös értékekre, a demokráciára, a szabadságra, az egységre, a humánus Európára helyezte a hangsúlyt.

Merkel, aki hosszan méltatta a harminc évvel ezelőtti – „az 1989-es szabadságszerető erők szimbólumává lett” – Páneurópai Pikniket, aláhúzta: a piknik, majd a határnyitás és a berlini fal leomlása megmutatta, hogy „a szabadság iránti vágyat nem lehet elnyomni, hogy az európai embereket, bennünket közös értékek fűznek egybe, és azt is, hogy közösen mennyi mindent el lehet érni”.

Köszönetet mondott a magyaroknak általában, mégpedig nevek említése nélkül (egyébként is a jelen lévő és előtte szintén beszédet mondó magyar kormányfő nevét összesen egyszer mondta ki a kancellár). „Köszönetet mondunk azoknak a magyaroknak, akik részt vettek a piknik szervezésében, akik támogatták a fiatalokat, időseket és gyerekeket a menekülésben, akik küzdöttek a reformokért” – szögezte le, kifejezve a hálát és elismerést  azoknak is, akik bátran harcoltak a szabadságért más országokban, külön megemlítve a lengyel Szolidaritást, a Balti államok Éneklő forradalmát, a csehszlovákiai Charta mozgalmat és az NDK-s tüntetéseket.

Majd így folytatta: „Sopron megmutatja, hogy mi az, ami minket európaivá tesz, a szolidaritás, a béke és a szabadság iránti törekvés, mindezt a humánus Európáért”. Merkel beszélt arról, hogy óriási feladatok állnak Európa előtt, s aláhúzta, hogy „szem előtt kell tartanunk ezeket az értékeket, amelyek Európa egységét jelentik a számunkra. „Egy nemzet jóléte mindig függ Európa közös jólététől” – szögezte le, s ebből nehezen volt nem kihallható az Orbánnak és a többi „illiberális” társának szóló figyelmeztetés. „Európa csak annyira tud erős maradni, amennyire egységes...néha szükséges átugrani a saját árnyékunkat, hogy vállaljuk közös felelősségünket Európáért és a világért”. Majd a folytatásban kitért – ha csak egy rövid pár mondat erejéig is – a menekültekre. Leszögezte: „a háborús- és válságövezetekből származó, védelemre szoruló emberek erre arra is emlékeztetnek, hogy harcolnunk kell a menekülésüket kiváltó okok ellen”.

Az „egységes Európa” fordulat visszatérő motívuma volt a beszédnek, annak vége tájt ismét kitért rá. Angela Merkel szerint ugyanis „ma, szomszédoként, partnerként és barátokként a két ország és az EU többi állama közösen alakítjuk a jövőt egy egységes Európáért”. „Menjünk tovább együtt a szabadág, a demokrácia és az egység útján” – szólította fel a hallgatóságot, köztük Orbán Viktort.

Orbán úgy fogalmazott: „Európa alapját a szabad és független nemzetek adják, így konfliktusról-konfliktusra újra kell egységesíteni Európát”. „Mi itt Sopronból keletről bontottuk meg a keletre húzott falat és itt nyitottuk meg a német újraegyesülés előtti falat. Mi magyarok mindig is hívei voltunk Németország újraegyesítésének. Jól emlékszem, Magyarországon nagyobb arányban támogattuk az újraegyesítést, mint az akkori németek. Mi magyarok ugyanis tudtuk, hogy mi úgy tudunk kiszabadulni a szovjet világból, ha a két Németország egyesül” – húzta alá a kormányfő, aki egyébként most sem tudta megállni, hogy megemlítse Merkel női mivoltát, mondván: „nálunk Magyarországon a hölgyeket a lovagiasság szabálya szerint eleve különös figyelmesség övezi. A keményen dolgozó hölgyek előtt eleve levesszük a kalapunkat. Gratulálunk önnek”.

Forrás: Hírklikk