Miért imádkozzunk?

Vasvári G. Pál 2020. február 28. 17:50 2020. feb. 28. 17:50

Valami porszem kerülhetett az egyébként mindig olajozottan működő, mindenre magyarázattal szolgáló hitvezérlési gépezetbe…

Egyrészt Kásler Miklós emberminiszter mélységes vallásos hitéből fakadóan azt vallja, meggyőződése szerint  „a halálos betegségek jó hetven-nyolcvan százalékát a tízparancsolat betartásával el lehet kerülni” és „a Biblia komplett egészségvédő program”.

Másrészt viszont a friss hír az, hogy a koronavírus-fertőzés terjedése ellen hoztak ám fura óvintézkedéseket is Itáliában: átmenetileg templomok sorát zárták be, s még a római katolikus egyház központjában, Vatikán kápolnáiban is megüresedtek a szenteltvíztartók, hogy így is akadályozzák a kór terjedését…

A betegségek két homlokegyenest eltérő megközelítése a látszólagos ellentmondás dacára sem teljesen összeegyeztethetetlen. Csak majdnem…

Az első lehetőség, hogy a nyilvánvalóan ördögtől való koronavírus-fertőzés talán nem tartozik a halálos betegségek jó hetven-nyolcvan százalékába. Ez esetben nem érvényes rá a tízparancsolat betartásának jótékony, betegségmegelőző hatása; ez a vírust – a jelek szerint – nem hatja meg, ha valaki igazán istenfélő életet él. Bár azért mégiscsak fura lenne, ha a komplett egészségvédelmi programot tartalmazó Biblia se vonatkozna rá… Szóval, biztos, ami biztos, imádkozzunk: Apage Satanas!

A második lehetőség, hogy egyáltalán nem hozza kapcsolatba az egyház a vallási előírások, a parancsolatok betartását e vírusos baj terjedésével. Itt van például Angelo Scola nyugalmazott milánói érsek nyílt levele. Szerinte a koronavírus nem „isteni büntetés”, hanem olyan fertőző betegség mint a többi volt az emberiség történetében. Bár az efféle nézeteket a szent inkvizíció idején eretneknek is tarthatták és nagyon szigorúan büntethették, azóta sok minden történt a Földön. És rengeteget változott az egyház viszonya is a tudományokhoz: a megismerés vívmányaihoz „igazodott”.

Ebben az esetben azt kell feltételeznünk, hogy a miniszter úr – finoman szólva –  nincs képben. Akkor viszont lehet, hogy a vélekedésével szemben, mégiscsak volt ősrobbanás, mégis lehet igazság Einstein E=mc² képletében, s a torinói lepel eredetiségéhez is férhet még némi kétség. Az sem kizárt, hogy az ókori görögök mégse írtak le anno mindent, és az utóbbi 2000 évben mégis fejlődött valamicskét az emberi gondolkodás színvonala. És persze ezektől függetlenül, az is lehet igaz, hogy aki tiszteli apját és anyját, nem lop, nem öl, nem paráználkodik, nem hazudik, nem tesz kárt mások becsületében stb., az egy sor betegségtől megkímélheti magát és a többi embert.

Hála Istennek! De azért hasznos lenne még a mainál hatékonyabb betegségmegelőző program is. Meg jól fizetett orvos és nővér, megfelelő felszerelés, műszer, gyógyszer, tisztítószer minden körzetben, szakrendelőben, kórházi osztályon… És imádkozzunk: sikerüljön mielőbb kifejleszteni a koronavírus elleni védőoltást!