Nagyot nőtt a közös vagyon

Lovász Péter 2019. augusztus 19. 11:14 2019. aug. 19. 11:14

Kaparj kurta! Neked is lesz! Az állam mindenesetre ezt teszi. A nemzeti vagyonért felelős állami társaság, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a legfrissebb, megismerhető, 2017. december 31-i összesítése szerint a cég kezelésében és tulajdonában 14700 milliárd forintnyi közvagyon volt, 42 százalékkal több, mint 2010-ben - tudható meg a Magyar Nemzetből. Akkoron az MNV kezelésében még csak 10 300 milliárd forintnyi érték volt.

Ennek a vagyonnak a többsége, úgy 70 százaléka ingatlan. Az ingatlanok 40 százaléka pedig művelhető földterület. Emellett az MNV Zrt. közvetlen kezelésében van összesen 1000-1100 kereskedelmi célú ingatlan, és iroda, valamint több mint 1000 lakás és ház. Az MNV sajtóosztálya közölte: nyilvántartási és nem piaci értékről adtak tájékoztatást, az értékadatokra az ingatlan-boom nincs hatással.

Az MNV nyilvántartásában szereplő gazdasági társaságok értéke eléri a nemzeti vagyon ötödét, 2017 végén 645 vállalatban több mint 3300 milliárd forintnyi közvagyon volt. Arról nem találtunk friss adatot, hogy ezek a cégek milyen hatékonysággal működtek, vagyis hogy munkálkodásuk révén mekkora összeggel gyarapították a GDP-t az évek során.

A nemzeti vagyonból mintegy 930 milliárd forintot tesznek ki az ingóságok, ám ez is csupán nyilvántartási és nem forgalmi érték, mert például a  koronát és a koronázási ékszereket aligha bocsátják áruba.

E tömör adatsor alapján elmondható, hogy Magyarországon a leggazdagabb szereplő a piacon az MNV Zrt, s hogy Bártfai-Máger Andrea miniszter szavának súlya lehet a kormányzásban, hiszen szinte felfoghatatlanul nagy summáért visel felelősséget. Csányi Sándor és Mészáros Lőrinc a fasorban sincsenek. A cég 2008 januárjától működik ezen a néven, s a 2011-ben hozott törvényben rögzített tiszte szerint „feladatai a kormányzati irányelveknek és a hatályos jogszabályoknak megfelelően a stratégiai szemléletű, felelős vagyongazdálkodás, a portfólió-racionalizálás, a korszerű ingatlangazdálkodás, a nemzeti társaságok eredményességének növelése, valamint a nemzeti vagyon megőrzése és gyarapítása.“

Az MNV Zrt. persze alighanem leginkább örököl, semmint szerez vagy vásárol vagyont. A tönkrement, felszámolás alatt álló, eladhatatlan cégeket, örökös nélkül elhaltak vagyonát kapja meg az állam képviselőjeként, s gondoskodik további sorsukról. Persze azért vesz is ezt-azt.

A cég kötelessége szerint évente közzéteszi beszámolóját a saját vagyon és a rábízott vagyon kezeléséről, s aki a számtengerben eligazodik, az megtudhatja, hogy az állami intézmény miként sáfárkodik a közvagyonnal. Mi nem vagyunk ilyen szerencsések.

És a forrásokban a magunk korlátozott szakmai felkészültségével arra a fontos kérdésre sem találtunk választ: mi a valódi értelme, miféle gazdasági célja van annak, hogy az MNV Zrt, vagyis az állam különös szorgalommal gyűjti a vagyonelemeket, holott a gazdasági vérkeringésben haszonelvű vállalkozásokban működö vagyon ígéretesebben gyarapítja a nemzeti összterméket, mint az állami tulajdon?! Vagyis mire jó nekünk az irdatlanul gazdag állam?