Nyílt levél Orbán Viktornak: az unióban maradunk!

HírKlikk 2020. november 20. 08:38 2020. nov. 20. 08:38

„A magyar polgárok túlnyomó többsége nevében felszólítjuk a kormányt, hogy az unióval való örökös hadakozás helyett, tegyen eleget a magyarok kívánságának, és ne veszélyeztesse az ország uniós tagságát” – szögezi le a neves jogászok által Orbán Viktornak címzett nyílt levél, amely annak nyomán született, hogy a magyar kormány az Európai Unió következő hét éves költségvetése és az újjáépítési alap vétójával fenyegetőzik. Magyar György ügyvéd, Kaltenbach Jenő volt ombudsman, Majtényi László volt ombudsman, Fleck Zoltán egyetemi tanár és Lattmann Tamás nemzetközi jogász jegyzi a dokumentumot – mint írják – „az európai magyarok érdekében”.

A Covid-19 miatti tömeges megbetegedést okozó humán járvány miatti védekezés érdekében kihirdetett veszélyhelyzet körülményei között – az elfogadott korlátozó intézkedések értelmében – az állampolgároknak jelenleg tömegrendezvényeken nincs lehetőségük kinyilvánítani az álláspontjukat – emlékeztet a levél. Mivel olyan fontos kérdésről van szó, amely az ország minden jelenlegi és még meg sem született lakosának sorsát alapvetően érinti, ezért az állampolgárok közösségének határozott és nyomatékos üzenetet kell küldenie a kormánynak.

A kormánynak éreznie kell, hogy Magyarország lakossága az Európai Unió tagjaként képzeli el hazáját – szögezik le a jogászok, emlékeztetve arra, hogy az uniós tagság támogatottsága 2004 óta 70 százalék feletti, 2019 végén pedig már megközelítette a 90 százalékot. A kormány felhatalmazása nem terjed ki ennek önkényes megváltoztatására, sem pedig olyan kommunikációra, amely az Európai Unióból történő esetleges magyar kiválást elkerülhetetlen eseményként igyekezne feltüntetni. Ellenkezőleg: a kormánynak mindent el kell követnie azért, hogy a társadalom többségének akarata érvényesüljön és nemzedékek vágya – Magyarországnak az európai közösségbe történt visszailleszkedése – tartósan, sértetlenül és sérthetetlenül fennmaradjon, s a magyarok egymást követő jövendő nemzedékei számára is biztosítsa annak áldásait.

A nyílt levél röviden emlékeztet arra, miért is akarnak Orbánék vétót emelni. Az Európai Parlament és a Tanács megegyezése alapján, ugyanis immár valósággá válhat az a jogszabály, amit az Európai Unió kormányaként működő Európai Bizottság már 2018-ban javasolt. A szerint fel lehet függeszteni annak a tagállamnak járó EU-s támogatások kifizetését, ahol vétenek az EU-t alapító szerződésekben is megerősített társadalomszervezési elvek – egyebek között a polgári jogegyenlőség, a bíróságok függetlensége, a vallás-, a tan- és sajtószabadság, a korrupciómentes, tisztességes és fair állami eljárások –, s az azok mindennapos érvényesülését segítő gyakorlat ellen.

Forrás: Hírklikk