Polt Péter megteheti, hogy lepasszolja a hozzá intézett kérdéseket

NVZS 2021. január 13. 13:00 2021. jan. 13. 13:00

„A legfőbb ügyész azon gyakorlata nem kifogásolható, hogy az olyan hozzá érkező kérdéseket, amelyek tartalmuk szerint bűncselekmény gyanúját vetik fel, feljelentésként kezeli és ekként továbbítja azokat az illetékes ügyészségnek, hiszen a legfőbb ügyész a közjogi pozícióját így töltheti be helyesen” – reagált megkeresésünkre Magyar György, akit annak kapcsán kérdeztünk, hogy Polt Péter immár sokadjára azzal tudta le az Országgyűlésben hozzá konkrét esetekben intézett írásos képviselői kérdést, hogy azt feljelentésként értékelve továbbítja a rendőrségnek. „A hivatkozott cikkben közöltek figyelemre méltóak és mindenképpen tanulságosak, de álláspontom szerint önmagukban nem elegendőek egy büntetőeljárás megindításához” – mondta az ügyvéd.

A konkrét ügyet a Direkt 36 tárta fel, s a lényege – ahogy az Vadai Ágnes országgyűlési képviselő Polt Péter Legfőbb ügyészhez intézett írásbeli kérdésében is olvasható, „Orbán Viktor édesapjának bányacége, a Dolomit Kft. lényegesen drágábban – esetenként 60-70 százalékkal magasabb áron – árulja a termékeit, mint a főbb versenytársai...Az idősebb Orbán Győző többségi tulajdonában álló bányacég a kitermelt dolomitzúzalék mellett, különböző betontermékeket is árusít...a cég rendszeres beszállítója nagy állami beruházásoknak, tehát a piaci átlagnál drágábban kínált termékekért közpénzt is kap...Építőipari források korábban a Direkt36-nak azt mondták, hogy a beruházásokat levezénylő fővállalkozók általában nagyon érzékenyek az árra, és az olcsóbb beszállítókat keresik. Több forrás kiemelte, hogy Orbán apjának cége jó minőségű építőanyagokat árul, és a termékeinek magas ára ellenére is keresett partner. Az elmúlt években látványos növekedést produkált, a nyereségesség tekintetében lényegében a teljes konkurenciát lekörözte. A cég tavalyi bevételének közel 45 százaléka volt profit.

A kérdés egyszerű: megteheti-e

Vadai Ágnes minderre alapozva azt kérdezte, „Vizsgálják-e azt, hogy a Dolomit Kft. termékeit – állami beruházások esetén – a fővállalkozó vagy az alvállalkozó piaci áron vette meg?”.

Polt Péter válaszában – ahogy számos korábbi esetben is – azt tudatta, hogy a hozzá intézett kérdést feljelentésként értékeli. Jelezte, hogy azt a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysághoz továbbítja. Döntését pedig azzal indokolta, hogy „a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak kell eldöntenie, a feljelentés tárgyát képező magatartás bűncselekmény gyanúját kelti-e, és emiatt a nyomozás elrendelésének van-e helye”.

A legfőbb ügyész előszeretettel alkalmazza ezt a fajta reagálást a konkrét ügyekben hozzá intézett írásbeli kérdések esetén. Felmerül tehát a kérdés, vajon nem arról van-e egyszerűen szó, hogy trükközik, ezzel kenve és altatva el minden olyan ügyet, ami Orbán/a Fidesz/a NER számára kényelmetlen? Erre is rákérdeztünk Magyar Györgynél, továbbá arra is, hogy büntetlenül megteheti-e ezt Polt Péter. Továbbá: van-e mód megfogni őt valamilyen módon?

Poltnak nem kell érdemben reagálnia

Ami ez utóbbi két kérdést illeti, mint Magyar György kifejtette: országgyűlési képviselő – az Alaptörvény értelmében – intézhet  kérdést egyebek között a legfőbb ügyészhez is, aki  – az Országgyűlésről szóló törvény értelmében – köteles azt személyesen (kivételesen helyettese útján) megválaszolni. „A megkérdezettnek tehát választ kell adnia, de a törvényi rendelkezés még az ’érdemikitételt sem tartalmazza. Formális, érdeminek nem tekinthető válasz esetében tehát nem lehet felelősségre vonni a válaszadót, ezért vele szemben önálló jogkövetkezményt, külön szankciót gyakorlatilag nem lehet alkalmazni” – foglalta össze az ügyvéd. Azzal, hogy egy országgyűlési képviselő kérdésére a legfőbb ügyész esetlegesen nem érdemben válaszol, még nem követ el büntetendő cselekményt.

A legfőbb ügyész kettős választ adott

A konkrét ügy kapcsán Magyar György arról beszélt, hogy a Direkt36 cikke alapján feltett országgyűlési képviselői kérdésre a lehetséges legfőbb ügyészi válaszok: vagy igen, vagy nem. „A legfőbb ügyész kettős választ adott, amely alapján megállapítható, hogy az ügyészség eddig a kérdéssel érintett tárgykörben nem vizsgálódott, de a kérdést a legfőbb ügyész feljelentésnek tekintette, azt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészségre továbbította, vagyis a büntetőeljárás formálisan ezzel az aktussal megindult, tehát innentől az ügyészség vizsgálódik az ügyben” – mutatott rá. Hozzátette, hogy az majd a későbbiekben derül ki, hogy a büntetőeljárás érdemben folytatódni fog-e, ahogyan az is, hogy a nyomozóhatóság álláspontja szerint felmerül-e egyáltalán bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja. „Véleményem szerint a hivatkozott cikkben közöltek figyelemre méltóak és mindenképpen tanulságosak, de álláspontom szerint önmagukban nem elegendőek egy büntetőeljárás megindításához” – mondott mindenesetre jogi véleményt az ügyvéd.

Nem kifogásolható a gyakorlat

Az esetleges „trükközésre” vonatkozó kérdésünkre Magyar leszögezte, hogy megítélése alapján, nem kifogásolható Polt Péternek az a gyakorlata, hogy az olyan hozzá érkező kérdéseket, amelyek tartalmuk szerint bűncselekmény gyanúját vetik fel, feljelentésként kezeli és ekként továbbítja azt az illetékes ügyészségnek, hiszen a legfőbb ügyész a közjogi pozícióját így töltheti be helyesen. „A legfőbb ügyésznek abban ugyanis igaza van, hogy csakis egy minden releváns körülményre kiterjedő nyomozás derítheti fel, hogy bűncselekmény megvalósult-e. Nyomozás és büntető eljárás ugyanakkor csakis abban az esetben indulhat, ha bűncselekmény alapos gyanúja előzetesen felmerül; ennek megítélése is a nyomozóhatóság feladata”. Ha pedig nem hivatalból, hanem feljelentésre indul meg egy büntetőeljárás, akkor a feljelentés kiegészítésének és az erre történő felhívásnak van helye akkor, ha a nyomozóhatóság megítélése szerint, önmagában a feljelentésben foglaltak alapján bűncselekmény alapos gyanúja nem állapítható meg.