Újbuda: cserbenhagyásos tárgyalás

Föld S. Péter 2020. július 18. 11:04 2020. júl. 18. 11:04

Az újbudaiak, különösen a vasúti töltés és a Hamzsabégi sétány környékén lakók, néhány héttel ezelőtt megdöbbenéssel fedezték fel a kerület Facebook oldalán a önkormányzat bejegyzését. A Pereskedés helyett tárgyalás című posztban ugyan többször leírják, hogy az itt élő emberek érdekeit kívánják képviselni, ám a szöveg tartalma ennek épp az ellenkezőjére utal. Az itt lakók érdeke ugyanis az, hogy a lakásaik közelébe tervezett Déli Körvasút építése miatt az életkörülményeik ne romoljanak.

A tervezett beruházásról ez év februárjában a Hírklikk is beszámolt, s akkori cikkünkben sok más mellett megemlítettük, hogy a kivitelező Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) munkatársai lekezelő, cinikus és félrevezető állításokkal igyekeztek a lakókat megtéveszteni. Akkor még azt írtuk, mert az év elején ez volt a helyzet, hogy az önkormányzat vezetése szintén ellenzi a beruházást, ezért minden segítséget megígért az érintett lakóknak ahhoz, hogy ezt a számukra sok kellemetlenséggel járó, életkörülményeiket és lakásaik állagát rontó beruházást sikerüljön megakadályozni, illetve olyan helyre áttenni, ahol, ha már tényleg szükséges, nem okoz kárt.

Februári cikkünkben írtunk a botrányos, közmeghallgatásnak nevezett, ám valójában parasztvakításként induló januári rendezvényről is, ahol a NIF vezető munkatársai az elővárosi közlekedésről tartottak a megjelenteknek kiselőadást, és azt állították, hogy a beruházás révén, a környéken több lesz a zöldterület, a környező ingatlanok állaga javul, és ezzel értékük növekszik. A valóság ennek épp az ellenkezője: mint kiderült, a beruházás - és az eddigi két sínpár három, illetve négy sínpárra bővítése - nem az elővárosi közlekedés miatt vált szükségessé, hanem a térségbe tervezett, a mostaninak sokszorosára növelendő teherforgalom miatt. A zöldterület nem nő, hanem csökken, a környéken több mint kétszáz fát kell kivágni, a lakások állaga romlik, és ezzel értékük csökken.

Februárban az önkormányzat vezetése kibővített ülésen fogadta a lakók képviselőit, és akkor az volt az álláspontjuk, hogy a beruházást ebben a formájában minden lehetséges eszközzel meg kell akadályozni. László Imre polgármester ígéretet tett arra, hogy az önkormányzat megvizsgálja, miként tudnak a lakók által indított perhez csatlakozni, valamint kijelölte az egyik alpolgármestert, akinek az lett (volna) a feladata, hogy a lakókkal rendszeresen tartsa a kapcsolatot, segítse őket, miközben kölcsönösen tájékoztatják egymást a fejleményekről.

Ehhez képest az érintett – több tízezer ember életkörülményeinek romlásáról van szó – lakók megdöbbenéssel vették észre a bevezetőben említett Facebook bejegyzést, amely az önkormányzat részéről gyakorlatilag a fentiektől való visszavonulást jelenti. Már nincs szó az időközben kiadott (és bíróság előtt megtámadott) környezetvédelmi engedély elleni perhez való csatlakozásról. Az önkormányzat ugyan hangoztatja, hogy a lakók érdekeit képviseli, ám azt nem említik, amiről fentebb már volt szó, hogy a lakóknak az az érdeke, hogy ez a számukra kedvezőtlen, a normális életvitelüket ellehetetlenítő beruházás ne a sűrűn lakott területen valósuljon meg.

Az önkormányzat szövegében egyébként a visszatáncolásként is értelmezhető megfogalmazások mellett konkrét hibák is találhatók. Például az, hogy a későbbi tárgyalások sikere érdekében, nem  kívánnak pereskedni a NIF-fel. Csakhogy a per nem a NIF, hanem a környezetvédelmi engedélyt kiadó Pest Megyei Kormányhivatal ellen indult. Ugyanígy tévedés az önkormányzat részéről az a megfogalmazás, hogy a budapesti kerületeket sújtó kormányzati elvonások miatt nincs pénzük több százmillió forintos perköltségre. A lakók ezzel szemben a perhez szükséges szakértői díjak kifizetéséhez kértek az önkormányzattól támogatást, ez az összeg az említett több százmillió forintnak csupán egy elenyésző töredéke.

Az említett önkormányzati poszt az itt élő emberek számára csalódást okozott, s úgy érzik, hogy cserbenhagyták őket. Leginkább az dühíti őket, hogy az önkormányzat jelezte: mindent elkövet az építkezés és a működés során keletkező károk mérséklésére, valamint az ingatlanokban esetlegesen jelentkező értékcsökkenés kompenzálása érdekében. A környéken lakók viszont nem szeretnék, ha káraikat mérsékelnék, és az esetleges értékvesztéseikért kompenzációt kapnának – ők azt tartanák egyedül elfogadhatónak, hogy ne keletkezzenek olyan károk, amelyeket mérsékelni kellene, és az életkörülményeikben se következzen be olyan romlás, amely miatt számukra kompenzáció járna.

Az újbudaiaknak az az érdekük, hogy a Déli Körvasútként elhíresült beruházás ne a sűrűn lakott Hamzsabégi sétány közvetlen közelében, hanem – amennyiben az országnak valóban szüksége van erre a fejlesztésre - az eredeti tervek szerint, a V0-ás projekt keretében, a lakott területektől távolabb épüljön meg.