A faktorálás és forfetírozás közötti hasonlóságok és különbségek

HírKlikk 2019. június 25. 17:00 2019. jún. 25. 17:00

Iparágtól teljesen függetlenül számos vállalkozás kénytelen szembenézni azzal a kellemetlen problémával, amikor a megrendelők csak halasztva egyenlítik ki a számláikat. A csúsztatott fizetés olyan likviditási nehézségeket eredményezhet a cégnek, ami szélsőséges esetekben a normál működést is veszélyeztetheti.

Ilyen helyzetekben akár a faktorálás, akár a forfetírozás is hatékony megoldást jelenthet, elvégre mindkettő keretei között megvásárolják tőlünk a követeléseinket, ezáltal pedig pénzhez juthatunk.

Hogy pontosan átlássuk, hogy jelenlegi helyzetünkben melyik jelenti az előnyösebb választást, célszerű tisztázni a velük kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Rövid bejegyzésünkben tehát a faktorálás és forfetírozás közötti hasonlóságokat és különbségeket mutatjuk meg.

Forfetírozás a gyakorlatban

A forfetírozás keretei között a közép-, illetve hosszú lejáratú követelések megvásárlása történik meg, méghozzá visszkereset nélkül. Ezek a tartozások egyébként leginkább szállítási vagy beruházási szolgáltatások kapcsán keletkeznek.

A tranzakció két szereplője a követelést áruba bocsátó exportőr, illetve az azt megvásárló forfetőr. A szóban forgó tartozásokról különböző időpontokban esedékes váltók kerülnek kiállításra, melyeket a forfetőr felvásárol, majd pedig esedékességkor benyújt a vevőnek.

Egy likviditási nehézségekkel küzdő vállalkozás számára a forfetírozás előnyös megoldás, hiszen így mentesülhet a kintlévőségek beszedésének feladata alól, csökkentheti a pénzügyi hiányt, illetve javíthatja a hitelképességet is.

A faktorálás és forfetírozás közötti hasonlóságok és különbségek

Míg a forfetírozás a hosszabb lejáratú, addig a faktorálás a 180 napot nem meghaladó kintlévőségek kapcsán jelenthet megoldást. Ezek jellemzően alapanyagok, nyersanyagok, illetve fogyasztási cikkek adás-vételéből származnak.

Faktoring segítségével rövid időn belül orvosolhatók tehát a rövid lejáratú tartozások miatt fellépő pénzügyi nehézségek. Iparágtól függetlenül remekül alkalmazható, kevés adminisztrációval jár, és gyors ügyintézéssel megoldható.

Faktoringból származó előnyök a vállalkozásunk számára

Míg a hagyományos banki hitelek hosszadalmas minősítési és szerződéskötési procedúrával járnak, úgy a faktoringnál csakis a vevők fizetőképessége kerül vizsgálat alá. Ennek köszönhetően rövid idő alatt, szerződéskötést követően akár 24 órán belül pénzhez is juthatunk általa.

Ennek következtében nagyságrendekkel tervezhetőbbé és biztonságosabbá tehetjük cégünk működését. Kiszámíthatóbbá válnak a bevételek, és a késve fizetés miatti kockázat sem jelent majd akkora terhet a vállalkozásunk számára.

Amennyiben Ön is megbizonyosodott a faktoring hasznáról, akkor keresse bizalommal a BÁV Faktor Zrt. munkatársait, akik minden felmerülő kérdésére szívesen válaszolnak.

Forrás: Hírklikk