Ég és föld között a Dr. Ámbédkár Iskola

Millei Ilona 2020. szeptember 16. 14:35 2020. szept. 16. 14:35

Tárgyalási folyamattal nehéz biztosítani ezt a tanévet a Dr. Ámbédkár Iskolában – mondja Orsós János az iskola fenntartó szervének a vezetője.. Hozzáteszi, valóban elindult egy párbeszéd az iskola és az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) között. Abban bíznak, hogy minél hamarabb megoldás is lesz. Mert most ég és föld között lebegnek, hiszen az Emmihez már nem, az ITM-hez még nem tartoznak. Ráadásul a kormány ettől a tanévtől elvonta tőlük a kiegészítő támogatást, 30 millió forintot. Orsós János szerint, Magyarországon a szegregátumokban tulajdonképpen kettévált a közoktatás a nem cigány gyerekek sokaságát tanító egyházi elit iskolákra, és a nagyon szegény és többnyire cigány gyerekeket oktató „KLIK-es” iskolákra. Ők a Dr. Ámbédkár Iskolában az utóbbiakat akarják helyzetbe hozni.

A baj fő oka, hogy több más, elsősorban a nagyon hátrányos helyzetű, szegény gyerekeket oktató iskoláktól, az Iványi Gábor vezette Magyar Evangéliumi Testvérközösség (MET) iskoláitól, és a Dr. Ámbédkár Iskolától az Emmi elvonta a kiegészítő támogatást, a Berettyóújfalu környékén hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó Igazgyöngy Alapítványét megfelezték.

Jelenleg a Magyar Evangéliumi Testvérközösség intézményei napról-napra élnek, az Igazgyöngy Alapítvány pedig adományokból tudta pótolni a kieső támogatást. 

A borsodi Sajókazáról indult, de ma már Miskolcon működő Dr. Ámbédkár Iskola is megpróbálkozott az adománygyűjtéssel, de Orsós János azt mondja, a befolyt összeg arra ugyan elég, hogy ma még enni tudjanak adni a gyerekeknek, talán egy-két hónapot is ki tudnak húzni belőle, de a mintegy 30 millió forintos kiesést nem képes pótolni. Ráadásul az adakozó kedv is lanyhulni kezdett azután, hogy „Biztosított az Ámbédkar iskola támogatása” címmel megjelent a Felsőoktatásért, Innovációért és Szakképzésért Felelős Államtitkárság közleménye. 

Ebben arról írnak, hogy „Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) ahogyan eddig is, a jövőben is kész támogatni azokat a progresszív, alternatív iskolákat, amelyek a szakképzésen keresztül kínálhatnak biztos jövőt a helyi közösségek, nehezebb sorsú fiatalok számára. A minisztérium jelenleg is folyamatosan tárgyal az Ámbédkar Iskola vezetésével az új tanév zavartalan lebonyolítása érdekében.”

Orsós János azt mondja, hogy jelenleg a helyzet az, hogy a gyerekeket a munkaügyi központok képzései viszik el, amelyekhez jelentős támogatást kapnak. A diákok még akkor is ezeket választják, ha azok csak néhány hónaposak. A tanulói nagy részét elveszítő intézménynek az ITM nyújtott segítséget ahhoz, hogy elindíthassák az orientációs, előkészítő évfolyamot, ami a szakképző iskola előkészítő évfolyama. 

Orsós János azt mondja, valóban tárgyalásban vannak az ITM-mel, és épp azért akart az iskola technikummá alakulni, hogy tőlük kaphassanak támogatást. S, hogy miért is akartak átalakulni? Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelési államtitkára ugyanis már tavaly értésükre adta, hogy idén egyáltalán nem számíthatnak kiegészítő támogatásra.

A technikummá válás jegyében indították el 30 gyerekkel az orientációs, szakképzést előkészítő évfolyamot, az Innovációs és Technológiai Minisztérium segítségével egy számítógépes termet is kialakítottak, hogy megkezdhessék a szakmai képzést, de azt, hogy ezentúl az ITM-en keresztül kaphasson támogatást az iskola, a jelenlegi  jogszabályi környezet nem tesz lehetővé. Viszont a gimnáziumi osztályaikat is ki kell még vezetniük, de azokra nem igényelhetnek kiegészítő normatívát. Állami normatívát viszont a jogszabályi környezet miatt, az orientációs évfolyamosokra nem igényelhetnek ebben az évben, ezért csinálják pilot programban. Vagyis most abban a helyzetben vannak, hogy az Emmihez már nem, az ITM-hez még nem tartoznak. Így csak abban bízhatnak, minél hamarabb megoldás lesz ez ügyben, és abban reménykednek, hogy a kormánynak sikerül valamilyen gyors megoldást találnia.

Orsós János maga is nagyon nehéz sorból származik, és, aki a saját bőrén tapasztalta meg a szegregáció minden átkát és bűnét, fenntartóként  most azt mondja, Magyarországon a közoktatás a szegregátumokban tulajdonképpen kettévált, a nem cigány gyerekek sokaságát tanító elit egyházi iskolákra, és a nagyon szegény és többnyire cigány gyerekeket oktató „KLIK-es” iskolákra. És ez a szétválasztódás még középfokon is megmarad.

Az ősbűn tulajdonképpen a tankötelezettségi korhatár 16 évre való leszállítása volt, mert már ez maga is szelekcióhoz vezetett. A jobb módúak gimnáziumokban tanulhatnak, a felsőoktatásba is bejuthatnak, míg ez a szegény gyerekeknek, főleg a szegregátumokba szorultaknak ez nem adatik meg. Azt mondja, az sem véletlen, hogy az iskolarendőröket azokba az iskolákba „vezényelték ki”, ahol az utóbbiak tanulnak. „Milyen légkör már az, ahol a gyerekeket reggel rendőrök fogadják” – teszi fel a kérdést.

Azt mondja, ő, és munkatársai épp azért akartak egy olyan iskolát működtetni, amelyben  a leghátrányosabb helyzetben levőket is „helyzetbe tudják hozni”, hogy ez a társadalmi kettéválás megszűnjön. Emberi jogon alapuló, minőségi oktatáshoz akarják juttatni őket, hogy így váljanak kiváló állampolgárrá. Ám ez sajnos kilóg az „állami keretből”.