Egy hét múlva eldől, hogy az SZTE szenátusának a pénz vagy a szakma a fontosabb

Harkai Péter 2021. január 21. 16:06 2021. jan. 21. 16:06

A Corvinustól eltérően, a szegedi egyetemet nem fogja alapítvány működtetni – jelentette ki Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában rendezett fórumon közel kétszáz egyetemi oktató előtt – 2019. december 16-án. Ehhez képest január 29-én rapid szavazáson döntenek az átalakításról.

Finoman szólva is hemzseg az ellentmondásoktól a Szegedi Tudományegyetem körül fellángoló egyre élesebb vita, hogy simán áttolják-e az immár felsőoktatási vagonírozásként értékelhető alapítványi privatizálásba az intézményt vagy sem. Miután minderről senki semmilyen pontos információval nem rendelkezett, szenátusi ülést nem hívtak össze, a diákok véleményét nem kérték ki, ráadásul Horváth Zita helyettes államtitkár széles plénum előtt még tagadta az alapítványi átalakítást. Többek között az egyetemi diákságból szerveződött Veritas Virtus Libertas csoport „gerillaakcióinak” köszönhetően, január 18-ára sikerült kiharcolni egy szenátusi ülést. A VVL azt is kiharcolta, hogy az eddigi gyakorlattól eltérően – nem mellesleg semmibe véve az SZMSZ által előírtakat –, miszerint egyetlen diákképviselet sem vehetett részt hivatalosan a hasonló fórumokon, egy tucatnyi hallgató is értesülhessen az egyetemi vezetés szándékairól.

Ezzel kapcsolatban Borsik Viktor szegedi joghallgató az oktatási jogok biztosához és az adatvédelmi jogok biztosához fordult amiatt, hogy a szenátusi ülésre SZMSZ-ellenesen csak korlátozott számú egyetemi polgárt engedtek be. Mint indokolta: „a jogalap, hogy a nagy érdeklődés ellenére, az egyetem korlátozta a polgárok közéletben való részvételhez fűződő jogát. Azt, hogy nagy érdeklődés volt, mindannyian láttuk, sőt az egyetem vezetése írásban és szóban is elismerte.” Erre már az egyetemi érdekképviselet sem hallgathatott tovább és közleményben értesítették a hallgatókat, hogy „a hétfői szenátusi ülésen megkaptuk az egyetem tájékoztatását a struktúraváltásról. A szenátorokkal való kapcsolatfelvétel mellett, a továbbiakban részt veszünk a munkacsoportok tevékenységében, hogy a lehető legpontosabb információkhoz jussunk, és azok alapján tudjuk képviselni a hallgatók számára legideálisabb döntést.”

A sebtében összehívott szenátusi ülés mégsem kecsegtetett túl sok jóval, mivel előző este a szeged.hu bemutatta azt, az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, az egyetemek vezetőinek összeállított január 13-i prezentációt, ami részletesen bemutatja, hogy miként kerül alapítványi fenntartásba a szegedi, a debreceni, a Pécsi Tudományegyetem, a Semmelweis Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem. Ráadásul az egyetemi kancellár már tavaly nyáron kijelentette, hogyNem fogok tanárokat, agrárszakembereket képezni és végképp nem tanítok zenészeket, amely karokat – ezek a külföldi diákokat sem vonzzák – jelen pillanatban kereszt-finanszírozzuk, ahogyan a közfinanszírozott egészségügyi ellátást is. A piaci működés azt feltételezi, hogy nem cipelem a hátamon a veszteséges feladatokat. A problémát növeli, hogy pont a tanári, ápolói szakokra jelentkeztek kevesebben, miközben az lenne a feladatunk, hogy a gyerekek számára vonzóvá tegyük ezeket az életpálya-modelleket“ – ezért Fendler Judit szerint változtatni kell a mostani rendszeren.

A héten megtartott szenátusi ülést követően, ami eddig nem várt reflektorfénybe került és az egyetemi diákság – s nem mellesleg a közvélemény – egyre szélesebb nyilvánossága elé tolja a nagy múltú intézmény privatizálási szándékát, meghökkentő tényről értesültek az érintettek, ugyanis már január 29-én szavazásra bocsátják a kérdést.

Erre már ismét megmozdult a Veritas Virtus Libertas (VVL) csoport és a héten szórólapok terítésébe kezdve, igyekszik mozgósítani a többezres hallgatói közösséget, hogy véleményezzék a tervezetet és saját döntésükkel próbálják azt befolyásolni. Amint a csoport aktivistája, Papp Bence a Hírklikk megkeresésére elmondta, nem elvi alapon van fenntartásuk az alapítványi modellváltással, hanem azon felháborító gyakorlat ellen tiltakoznak, hogy mindebből a leginkább érintettek, a diákok véleményét hagyják figyelmen kívül és a történet egyre inkább kezd hasonítani az SZFE elleni stratégiára. 

– A hétfői ülés napirendi pontjairól nem tudtunk meg semmit, annyi mindenesetre biztosnak látszik, hogy a modellváltást minél hamarabb szeretné lezongorázni az egyetem vezetése: mind Rovó László rektor, mind Fellner Judit kancellár emellett érvel. Szabó László ex-rektor azt is kihangsúlyozta, hogy mindennek politikamentesen kell lebonyolódnia. 

Arra természetesen nem kaptak választ, hogy miként is terveznek politikamentesen végrehajtani egy egyértelműen politikai döntést. Arról viszont megdöbbenve értesültek, hogy az átalakításról szóló szenátusi szavazást már január végén, a tervezett 26-a helyett 29-én villámgyorsan meg kívánják tartani, miközben gyakorlatilag senkinek semmilyen fogalma sincs arról, hogy mindez milyen gyakorlati változásokkal járhat az egyetem életét érintően. Oktatói részről egyetlen érdemi felszólalás volt csak, de kristálytiszta érvelésével Szajbély Mihály professzor, a Szegedi Tudományegyetem BTK szenátusi képviselője magára maradt. 

A sebtében összehívott gyűlés „legfőbb motivációs ereje” a pénz volt. Ismert, hogy az SZTE több kara adósságokat halmozott fel és ennek rendezése, valamint egy 30 százalékos béremelés meglebegtetése erős motivációs késztetés lehet arra, hogy egy hét múlva az egyetértés gombjait nyomják meg a szenátus nagy tudású képviselői. A VVL mindezek ismeretében, nem hajlandó tétlenül várni, hogy a fejük felett és nélkülük döntsenek a sorsukról. A január 29-ére tervezett döntő gyűlésre újabb akciókkal készülnek:

– Annak ellenére, hogy a szenátusi ülések nyilvánosságát célzó „korszerűsítéssel” nemrégiben módosították az egyetemi SZMSZ-t, ebből kimaradt néhány olyan részlet, amivel élve, a hallgatók mindegyikéhez eljuthat a szenátusi ülés minden felszólalása – érvei és ellenérvei egyaránt. Ez több mint evidens feladat, ugyanis nemhogy arról nem tudni semmit, hogy mi lenne februártól az egyetemi működés, kreditek, vizsgák, felvételik stb.-stb. sorsa és részletei, de még arról sem tudunk, hogy kik lennének a tervezett kuratórium tagjai. Mindössze az eddig is felmerült két név ismert: az a Nemesi Pál, aki kormányhátszéllel indult – sikertelenül – a polgármesteri székért és Novák Katalin, aki a kormány egyik erős embere. Az eddigi gyakorlat az egyetemi vezetéstől abból állt, hogy minél kevesebb hallgató értesüljön róla, minél kisebb nyilvánosságot kapjon a tervezett átalakítás. Mi egyértelműen azt szeretnénk elérni, hogy az egyetemi polgárság döntő többsége értesüljön minderről és szavazatával erősítse a véleményét, ami vagy egyetértő vagy ellenkező, de legyen ismert és nyilvános, ennek kiderítésére van még bő egy hetünk – nyilatkozta portálunknak a szegedi egyetem hallgatóiból megalakult Veritas Virtus Libertas csoport aktivistája, Papp Bence.    

A csoport szerdán este az alábbi nyílt levéllel fordult az egyetem volt rektorához:

„Tisztelt Szabó Gábor Professzor Úr!

A Szegedi Tudományegyetem átalakításáról megjelent hírek rendkívül nagy aggodalmat és bizonytalanságot keltettek az egyetem hallgatói és dolgozói között. A modellváltással kapcsolatban továbbra is rengeteg a megválaszolatlan kérdés, az intézmény vezetősége nem kommunikál a diákokkal és az oktatókkal, nem kezdődött semmiféle nyilvános egyeztetés. Továbbra sem hangzottak el érdemi garanciák az SZTE függetlenségére vonatkozóan. Az egyetemi polgárok félelmei pedig nem alaptalanok. A Színház- és Filmművészeti Egyetemen lezajlott események is azt mutatják, hogy az erőltetett átalakítás katasztrófához vezet: a dolgozók nem kaptak fizetést, sorra mondtak fel a tanárok, a hallgatók tanulmányai is veszélybe kerültek, az új vezetőség pedig nem volt hajlandó kompromisszumra jutni a tiltakozókkal. Ami az SZFE-n történt, azzal minden érintett rosszul járt, senki sem szeretné, ha ez Szegeden is megismétlődne!

A Veritas Virtus Libertas csoportot szegedi egyetemi polgárok hozták létre, hogy az itt tanuló és dolgozó embereknek hangot adjon. Tanulni és dolgozni akarunk, nem politizálni! Nem akarjuk, hogy az intézményünk alapítványi fenntartásba kerüljön, mert értékként tekintünk az egyetemi autonómiára és attól tartunk, hogy az átalakítás a politikai befolyás és függőség növekedésével jár majd. Félünk, hogy előbb-utóbb a modellváltás a karok megszüntetéséhez, vagy elcsatolásához vezet, a szenátusi jogkörök csorbulni fognak, és bizonytalanná válik a közalkalmazottak életpályája is.

Abban a reményben fordulunk most Önhöz segítségért, hogy a Szegedi Tudományegyetem volt rektoraként és a szenátus jelenlegi tagjaként továbbra is szívén viseli az intézmény egységét, autonómiáját és hosszú távú sorsát. Úgy gondoljuk, mint a közélet és a tudományos szféra elismert szereplője, olyan tekintéllyel és befolyással rendelkezik, aminek segítségével megfékezheti a most zajló, aggasztó folyamatot. Arra kérjük, álljon ki mellettünk, egyetemi polgárok mellett, ebben az ügyben! Ne engedje, hogy a jövőnk és sokunk megélhetése is a politikai harc kereszttüzébe kerüljön.

Kérjük, emeljen szót az egyetem átalakítása ellen! Kérjük ne hagyja cserben az egyetemi polgárságot se a szenátusban, se a felállított ad hoc bizottságban!

Mi, a Szegedi Tudományegyetem polgárai, számítunk az Ön támogatására!

Tisztelettel

Veritas Virtus Libertas

egyetemi polgári csoport”