Háborús retorika helyett, felelős kormányzást követelnek

HírKlikk 2020. szeptember 16. 11:26 2020. szept. 16. 11:26

„A jelen helyzetben értelmetlen háborús szóhasználat csak elfedi, hogy a gazdasági intézkedések nem a valóban rászorulók megsegítését, hanem a hirtelen meggazdagodottak további gazdagodását szolgálják” – szögezi le a szellemi és a tudományos élet neves képviselői által tavaly kezdeményezett Felelős Értelmiségiek csoportosulás, amely legfrissebb közleményében leszögezi: „a járványellenes föllépésre hivatkozva, állandósult a végrehajtó hatalom ellenőrizetlensége Magyarországon”.

A többi között Ascher Tamás, rendező, egyetemi tanár; Csaba László, közgazdász, egyetemi tanár, az MTA tagja; Elek István, közíró; Keresztes K. Sándor, volt miniszter; Lányi András, filozófus, egyetemi docens; Pálinkás József fizikus, egyetemi tanár, az MTA tagja és Romsics Ignác, történész, az MTA tagja jegyzi azt a nyilatkozatot, amelyet a Felelős Értelmiség adott ki szerdán, miután növekvő aggodalommal figyelik, hogy a járványellenes föllépésre hivatkozva, állandósult a végrehajtó hatalom ellenőrizetlensége Magyarországon.

A társadalmi figyelem megosztottságával és a fék nélküli jogi felhatalmazással visszaélve, „egész pályás letámadás” indult az egyetemek, az ellenzékiként jegyzett média, a tudományos kutatás, a  színházak ellen – emlékeztet a dokumentum, amely szerint, a szellemi élet ízlés- és politikai preferencián alapuló, egyoldalú támogatása és az állami kinevezési gyakorlat egyaránt túllép minden, a polgári demokráciákat jellemző formális és informális korláton.

„Általánossá vált a félelem légköre, a lojalitás abszolút uralma a szakmai színvonal fölött, a régi időket idézi a sajtóirányítás, a célnak alárendelt statisztikai adatközlés és hovatovább: az öncenzúra” – vélik a nyilatkozatot útjára indítók, rámutatva, hogy eközben tovább folynak az OLAF és más független szervek által kifogásolt ügyletek, a gazdasági visszaesés ellenére is folytatódik a nemzetgazdaság számára semmiképpen sem sürgető Paks-2 és a Budapest-Belgrád vasút építésének előkészítése, valamint a sportberuházások és a határon túli szervezetek elszámoltatás nélküli, átláthatatlan támogatása.

„Ez a helyzet nyilvánvaló veszélyek forrása. Talán még nem késő megállni” – zárul a nyilatkozat, amelyhez folyamatosan csatlakoznak aláírók, s amelyet ezen a linken keresztül lehet aláírni.

A tavaly februárban alakult csoportosulás egy nyilatkozattal indította el a tevékenységét. „Alulírottak kötelességünknek érezzük, hogy emlékeztessük a kultúra és a tudomány területén intézkedő állami vezetőket: a sikeres reformok alapos előkészítés és nyilvános mérlegelés nyomán születnek. Az érintettek akarata ellenére kierőszakolt változások a szellemi életben soha nem érik el a céljukat” – ez a nyilatkozat első mondata, amely ma – sajnos – aktuálisabb, mint valaha. Miként az a mondat is, amely szerint „ A tudás átadásáért és megújításáért a felelősség elsősorban az értelmiséget terheli. E felelősség tudatában kell visszautasítanunk az elhamarkodott döntéseket, a kizsarolt végrehajtást, az intézmények rendjének felforgatását, a kormánynak nem tetsző ágazatok vagy nézetek elsorvasztására irányuló törekvést”.

Forrás: Hírklikk