Hitler és a nemzeti konzultáció

Vásárhelyi Mária 2018. november 13. 06:14 2018. nov. 13. 06:14

Emlékeztetőül, hogy nincs új a Nap alatt: „...a nemzeti konzultáció a Harmadik Bi­rodalom propagandagépezetében fontos szerepet töltött be. Néhány héttel Hitler hatalomra jutása után új törvényt fogadtak el Németországban a nép­szavazásról, amely gyakorlatilag lehetetlenné tette, hogy a nép a társadalom életében legfontosabb kérdésekről népszavazást kezdeményezzen. Ehelyett bevezették a népi konzultáció intézményét, amelynek értel­mében a kormány saját kezdeményezésére konzultálhatott a néppel bizonyos kérdésekben.” 

Miközben a Fidesz 2010-es elsöprő győzelmét elsősorban a 2008-as - alkotmányellenes un. szociális népszavazásnak köszönhette (köszönjük Bihari Mihály!) - 2010 óta mindössze egyetlen népszavazás volt Magyarországon, amelyet a Fidesz kezdeményezett menekültellenes gyűlöletpolitikájának legitimálása érdekében. A voksolás érvénytelen lett, de az előtte és utána folyó kormánypárti hazugságkampány mégis hatalmas propagandafelületet és újabb lendületet adott a gyűlöletkeltésnek.

S bár ellenzéki pártok, civil szervezetek és magánszemélyek folyamatosan népszavazási kezdeményezésekkel ostromolják a kormánypárti jelöltek által dominált Választási Bizottságot, a több száz kezdeményezés közül egyetlenegy sem jutott el a népszavazásig.

A többség már a Választási Bizottság elfogult szűrőjén sem ment át, amikor pedig végül mégis felsejlett egy eredményes - a kormánypártok politikáját ellenző - népszavazás lehetősége, akkor a kormány jobbról előzve megváltoztatta a kifogásolt rendelkezést, törvényt, csak azért, hogy ne kerüljön sor arra, hogy a #magyaremberek véleményt nyilváníthassanak erről.

Ehelyett sok tízmilliárdot költöttek már el nemzeti álkonzultációra, amelynek - a Harmadik Birodalom gyakorlatához hasonlóan - semmi köze a konzultációhoz, mint interaktív cselekvéshez, hanem a valójában a #magyaremberekre lavinaszerűen zúduló propagandakampány egy eszköze.

Meggyőződésem szerint az álkérdésekre adott válaszokat fel sem dolgozzák, hanem mint a szocialista munkaversenyben, előre eldöntik, hogy mekkora győzelmet aratnak majd az ellenség felett a konzultáció eredményeképpen és mit ad Isten, tényleg mindig elsöprő a győzelem.