Tényleg igaz magyar hazafi volt az antiszemita Horthy Miklós?

Föld S. Péter 2023. szeptember 5. 14:25 2023. szept. 5. 14:25

Kivételes államférfinak, igaz magyar hazafinak és hős katonának nevezte Lázár János, az Orbán-kormány építésügyi és közlekedési minisztere vasárnap Kenderesen Horthy Miklóst, a volt kormányzó újratemetésének 30. évfordulóján rendezett megemlékezésen. „Én azt gondolom, világosan és egyértelműen kell beszélni: ma, akik itt összejöttünk, azok tisztelik Horthy Miklóst és emlékét” – mondta a miniszter. Cikkünk megírásáig egyedül Fröhlich Róbert országos főrabbi tiltakozott Lázár és a korábbi Fidesz-kormányok több miniszterének kenderesi megemlékezése ellen.

Egyébként pedig tényleg világosan és egyértelműen kell beszélnünk. El kell mondanunk, hogy a Lázár János által kivételes államférfinak, igaz magyar hazafinak és hős katonának nevezett Horthy Miklós kormányzó ugyanaz a személy, aki nyolcvan évvel ezelőtt, 1943. május 7-én levelet írt Adolf Hitlernek, és arról igyekezett meggyőzni a német kancellárt, hogy nem igazak a vádak, miszerint „Magyarországon túl enyhén kezelik a zsidókat”. 

Ez a Horthy Miklós kormányzó ugyanaz a személy, akit 2017. június 21-én Orbán Viktor miniszterelnök – Lázár János mostani megszólalását megelőzve/megelőlegezve – a megújult Klebersberg-kastély átadásán ugyancsak kivételes államférfinak nevezett. Ez a kivételes államférfi ugyanakkor arról is biztosította a Führert, hogy „A zsidók fokozatos kikapcsolására vonatkozó további intézkedések folyamatban vannak, s amint meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, ezt végre is fogjuk hajtani.” (A levelet teljes terjedelmében a cikk végén olvashatják.)

Nem ez az első eset, hogy Lázár János – fogalmazzunk így – sajátos módon viszonyul a magyarországi zsidósághoz. 2014-ben, akkor még államtitkárként, nagyon megbántódott, amiért a Mazsihisz – Lázár olvasata szerint – ultimátumot intézett a kormányhoz a holokauszt emlékévvel kapcsolatban. A legnagyobb magyarországi zsidó szervezetnek az volt a bűne Lázár szemében, hogy kilátásba helyezte: nem kívánnak részt venni a holokauszt emlékév kormány által szervezett programjain. 

Az okok ismertek: a történelem megmásítását célzó Szabadság téri emlékmű, a Józsefvárosi pályaudvarra álmodott – akkor még Schmidt Mária által felügyelt – Sorsok Háza, valamint a Veritas élére kinevezett igazgató különös nézetei ellen tiltakozott ily módon a Mazsihisz.

Értelmezzük Lázár János kilenc évvel ezelőtti kirohanását: ezeknek a zsidóknak semmi sem jó. A kormány kiteheti a lelkét értük, ám hiába próbál mindenben a kedvükbe járni, ez a hálátlan népség beleharap a simogató kézbe. Lázár János akkori kirohanása szerint „a Mazsihisz ultimátuma többekben aggodalmat kelt, és nem befolyásolja jó irányban a zsidók és a magyarok együttélését, ami több száz éven át sikeres volt a Kárpát-medencében.”

Erről a sokszáz éves sikeres együttélésről sokat beszélhetnének a vészkorszakot túlélő zsidók, vagy az ő leszármazottaik. Elmondhatnák például, hogy mennyire hálásak az akkori magyar kormánynak, amiért megmentette őket az asszimilálódástól. Nyilván azért zárta gettókba őket, mert nem akarta, hogy károsan és kórosan elvegyüljenek a nem zsidó honfitársakkal. Azt szerette volna az akkori kormány, hogy a zsidók egymás között legyenek, és a közös bezártság tovább erősíthesse bennük zsidó identitásukat. 

Orbán Viktor miniszterelnök gyakorta hangoztatja, hogy Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus ellen, és a kormány megvédi zsidó honfitársait. Ami egyfelől nagyon helyénvaló, másfelől viszont a zsidó honfitársak ilyenkor szoktak elkezdeni aggódni, mert nem szeretik, ha megvédik őket. Ez ugyanis azt feltételezi, hogy veszélyben vannak és védelemre szorulnak. A zsidó honfitársak ugyanazt szeretik, mint a nem zsidó honfitársak: normálisan, békében élni, szeretni a szeretteiket, dolgozni, szórakozni, mikor mi adódik.

Amikor a fehér, keresztény, heteró párt valamelyik politikusa zéró toleranciáról, valamint a zsidó honfitársak megvédéséről beszél, a zsidó származású magyaroknak eszükbe jut, hogyha a politikus úr ezt komolyan gondolná, akkor pártja nem játszana a tűzzel, nem élesztgetné a zsidósággal nem igazán szimpatizáló Horthy kultuszát, és nem taníttatná a Nemzeti Alaptanterv keretében antiszemita írók műveit. A zsidó közösség ugyanis látja az összefüggéseket a Soros György elleni kampányra elszórt milliárdok és a társadalomban növekvő idegenellenesség (valamint az ezzel párban járó antiszemitizmus) között, ezért jobban szeretnék, ha az antiszemitizmussal szembeni zéró tolerancia természetes volna, olyan, amellyel nem szokás hivalkodni.

És akkor, ahogy cikkünk elején ígértük, álljon itt az Orbán és Lázár urak által kivételes államférfinak nevezett Horthy Miklós kormányzó Adolf Hitler kancellárhoz írott levele.

Excellenciás uram!

Excellenciád baráti meghívását követve folyó hó 16-án a klessheimi kastélyba utaztam, hogy a szövetségi viszonynak és a közös érdekeknek megfelelően kicseréljük gondolatainkat az együttműködésünkre vonatkozó kérdéseket illetően.

Minthogy nagy jelentőséget tulajdonítok az országaink közötti nyílt és bizalomteljes kapcsolatok változatlan fenntartásának, kötelességemnek tartom, hogy kellő részletességgel válaszoljak azokra a szemrehányásokra, amelyeket az ebből az alkalomból tartott hosszú megbeszéléseink során nekem tettek.

Az egyik szemrehányás arra vonatkozott, hogy Magyarországon állítólag túl enyhén kezelik a zsidókat. Ebben a kérdésben minden elbizakodottság nélkül hivatkozhatom arra, hogy annak idején én voltam az első, aki szót emeltem a zsidók destruktív magatartása ellen, és azóta megfelelő intézkedéseket tettem befolyásuk visszaszorítására. Emiatt az akkoriban új irányzat miatt országomat Németország és az egész többi világ bojkottálta. Az általam hozott intézkedések azonban gyakorlatilag elvették a zsidóktól azt a lehetőséget, hogy tovább gyakorolják káros befolyásukat az ország közéletére. Hogy ennek folyamán micsoda óriási nehézségeket kellett legyőzni, az abból a körülményből adódik, hogy a kereskedelem és az ipar annak előtte majdnem teljesen a zsidók kezében volt.

A zsidók fokozatos kikapcsolására vonatkozó további intézkedések folyamatban vannak, s amint meg lesznek teremtve elszállításuk feltételei, ezt végre is fogjuk hajtani.

(Vitéz nagybányai Horthy Miklós levele Hitlerhez, 1943. május 7-én. Horthy Miklós titkos iratai, Kossuth Könyvkiadó, 1965. 302. oldal.)

 Hírklikk

Támogasd a munkánkat, hogy egyre több tényfeltáró anyaggal, izgalmas riportokkal tartsunk ellent a kormányzati propagandának.

Támogatom
Támogatom