A halál méltósága

Puzsér Róbert 2021. február 2. 11:06 2021. feb. 2. 11:06

Portugália a negyedik európai ország, amely engedélyezi az eutanáziát. Halálos beteg és súlyosan sérült emberek előtt nyílik meg a lehetőség, hogy az elviselhetetlen fájdalomtól és a feloldhatatlan nyomorúságtól megszabadulva méltósággal távozzanak el erről a világról.

Az eutanázia nehezen szabályozható, ezért súlyos morális dilemmákat vet fel, mégis úgy gondolom, hogy a kategorikus tilalom több embertelenséget és értelmetlen szenvedést okoz, mint a jó szándékkal hozott, de nyilván tökéletlen szabályozás.

A nyugati civilizáció lassan szembenéz Hippokratészig visszanyúló tévedésével: az orvosnak nem az életet, hanem a beteget kell szolgálnia. Az emberi méltóság érvényesülését, az élet és a halál feletti rendelkezés jogának gyakorlását nem béníthatja meg az egyéni és kollektív halálfélelem. Van olyan élethelyzet, amikor a halál maga az irgalom. Van olyan élethelyzet, amikor a biológiai vegetáció, amely csak mérhetetlen cinizmussal nevezhető életnek, nem több, mint szüntelen fájdalom és méltatlan megaláztatás. Az élet jog, és nem kényszer.