Sunnyog az akadémia elnöke

HírKlikk 2016. október 26. 17:54 2016. okt. 26. 17:54

A Magyar Tudományos Akadémia testülete politikai kérdésben nem alakít ki véleményt - mondta Lovász László elnök azután, hogy csaknem harminc akadémikus fordult levélben hozzá, aggodalmukat fejezve ki a Magyarországon végbemenő "antidemokratikus" folyamatok, különösen a sajtószabadság veszélyeztetése miatt.

Az elnök azt mondta: "én sem a bal-, sem a jobboldalt nem képviselem, én a tudomány, az oktatás, a kultúra ügyeinek képviseletére vállalkoztam. Véleményem szerint az MTA-nak ilyen kérdésekkel kell foglalkoznia, és nem politikával".

Elnök úr!

Meglepődnék, ha Önnek szüksége lenne az alábbi információkra:
A politika kifejezés az ókori görög polisz névből ered. A politika szó eredeti jelentése közélet, ebben az értelemben tehát mindenki, aki részt vesz a közéletben, tevékeny (aktív) vagy tétlen (passzív) politikát folytat.
Azt hiszem abban megállapodhatunk, hogy Ön mint az MTA elnöke kiemelt jelentőségű közéleti szereplő.
A tevékeny politika valójában érdekek harca a közéletben, a közhatalom döntéseinek befolyásolására való igyekezet.

Tisztelettel kérdezem: mi az Ön és a nagy tekintélyű testület feladata, ha nem az, hogy tudásával, ismeretei közreadásával segítse, alakítsa, tegye jobbá az életet e hazában?

A politikai cselekvő szereplőinek feladata, hogy amit az egyszerű polgár nem tud befolyásolni, elmondani, alakítani, azt megtegyék helyette is, s ne üljenek az államtól kapott javadalmazásukon abban a szép Duna parti épületben.

Az MTA tagjainak - és különösen a választott vezetőinek - joga és kutyakötelessége a közügyekben részt venni, hogy jó döntések születhessenek.

A mai diktatórikus helyzetben pedig, amikor a sajtó egyre kevésbé képes az "őrkutya" szerepét ellátni Önöknek még meg is nőtt a szerepük, csak úgy tűnik Ön ezt nem látja, vagy nem kívánja magára venni. Ebben az esetben viszont sürgősen át kellene adnia a helyét valakinek, aki még nem punnyadt bele a kényelembe, s nem vakítja el a kormánytól kapott szolgálati kocsi és javadalmazás.

Önnek nem a kormányt, hanem a népet kell szolgálnia!

Széchenyi nem a Habsburgoknak - értsd: a mindenkori hatalomnak - alapította a Magyar Tudományos akadémiát, hanem a "nép felemelkedését" kívánta általa segíteni.

Üdvözlettel
Juszt László
újságíró