Orbán bosszúja miatt Strasbourgba mennek Iványi Gáborék

NVZS 2019. augusztus 6. 09:59 2019. aug. 6. 09:59

„Ismét az Alkotmánybírósághoz és az Emberi Jogok Európai Bíróságához fogunk fordulni” – közölte a Hírklikkel Iványi Gábor lelkész, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség elnöke. A MET ezt abban az igazolási kérelemben is jelezte, amelyet a Fővárosi Törvényszék elnökének, Dr. Tatár-Kis Péternek terjesztettek be a napokban, miután a kormány mulasztási hibája miatt (a kormány nem készítette el a szükséges rendeletet) nem tudták tartani a bejegyzett egyházként, illetve nyilvántartásba vett egyházként való nyilvántartáshoz szükséges dokumentumok benyújtásának a határidejét.

Iványi szerint „kijelenthető, hogy tisztességes demokráciában a jogainkat nem halandó személyek pillanatnyi szeszélye, hanem kifogásolhatatlan objektív törvények kell, hogy biztosítsák. Ezért küzdünk tovább, noha a kormány általi sanyargatásaink szinte megoldhatatlan helyzetek elé állítanak minket anyagilag”.

„Kizárólag a kényszerítő körülményekre tekintettel – híveink, gyülekezeteink és az intézményeink szolgáltatásait igénybe vevő gyermekek, idősek és hajléktalanok iránt érzett felelősségtől vezérelve – nyújtjuk be a bejegyzett ill. nyilvántartásba vett egyházi státusz megszerzése iránti ’kérelmet’, megállapítva, hogy az 1981-ben súlyos küzdelmek árán kiharcolt bevett és elismert státuszunkat jogszerűen soha nem veszíthetjük el...

Ezért kinyilvánítjuk, hogy amint az általunk kezdeményezett jogorvoslati eljárások eredményeképpen, illetve egy esetleges jogszabályváltozás folytán lehetőségünk nyílik rá, tevékenységünket az 1990. évi IV. törvényben biztosítottal egyenértékű egyházi státuszban kívánjuk folytatni” – szögezi le az Iványi Gábor által szignált dokumentum, amely arra is felhívja a figyelmet, hogy „a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a 2011-es egyházi törvény elfogadásakor és annak minden egyes módosításakor – így a 2019. április 15-én hatályba lépett rendelkezések kihirdetésekor is – számos fórumon, nyilvánosan tiltakozott a meggyőződésünk szerint súlyosan diszkriminatív, a jóhiszeműen szerzett jogainkat sértő és a vonatkozó nemzetközi egyezményekkel is ellentétes jogszabály ellen. Álláspontunkat az Alkotmánybíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága döntéseivel több alkalommal alátámasztotta”.

És valóban az Alkotmánybíróság eddig már kétszer marasztalta el az Országgyűlést alaptörvény-ellenes mulasztás miatt, amiért nem volt hajlandó szabályozni a MET jogállását. A második ilyen felszólítás határideje is már lejárt – mégpedig tavaly év végén. Strasbourgban pedig kártérítést ítéltek meg a MET-nek az elmaradt támogatások és bevételek miatt – ezt az állam nyögve-nyelve ugyan kifizette, de az összeg jócskán elmaradt attól az összegtől, ami valóban járt volna nekik.

S hogy ennek mi a következménye? Erre rövid, ám velős választ ad Iványi a Fővárosi Törvényszék elnökéhez írt dokumentumban: „egyházunk működésének ellehetetlenülését, vagyonunk államosítását, oktatási és szociális intézményeinek elvesztését eredményezné”.

Mint Iványi korábban a Hírklikknek ugyanis rámutatott: 2016 óta nem kapnak semmilyen kiegészítő támogatást sem – miközben a szociális létesítmények (iskola, szociális otthon, hajléktalan szálló, kórházak, stb.) anélkül nem tudnak működni, az alapnormatíva a fenntartás költségeinek pedig a hatvan százalékát fedezi csupán. Ugyanakkor nem tudnak pénzhez jutni a személyi jövedelemadók egy százalékából, mivel nem kapták vissza a tőlük elvett technikai számot, amely alapján ezt tehetnék.

Iványi tegnap egyébként levelet küldött híveinek, barátainak és támogatóinak. Ebben a magyar egyházügyi törvény idén hatályba lépett legújabb változatára is kitér, amelynek és „az elmúlt hét év törvényi csűrés-csavarásának” szerinte az volt az elsődleges célja, hogy „a kormány kitalálja, miként lehet a MET egyházi státuszát elvenni és megakadályozni azt, hogy ezt bármikor visszaszerezhesse”. Ez a levél szerint üzenet a többi szabad egyházi körnek, „legyenek zsidó, keresztény vagy nem keresztény hátterűek”.  

De van még más is: ahhoz ugyanis, hogy valaki visszakapja a korábban jogszerűen megszerzett státuszát, az eddig be- illetve visszavett egyházaktól el nem várt feltételeket követlenek meg – amelyeket egyébként azok nem is tudnák teljesíteni. De még ha a MET ezeket tudná teljesíteni, „még akkor is van két akadály, melyből az egyiket értelmes közösség nem vállalhatja, a másik pedig kizárólag a parlamenti többséget irányító politikai hatalom kegyétől függ: a bevett státuszra jelentkező közösségnek arról kellene nyilatkoznia, ahogy se hazai, se uniós anyagi támogatást nem fogad el, illetve ha ezt tenné, azonnal egyesületté minősíti a bíróság őt az ügyészség felszólítására.

Ha esetleg valaki vállalkozna erre az öngyilkos anyagi lépésre, abban az esetben is a parlament kétharmados döntéssel határoz a státuszról. Többek között ez a pont volt az, amit a szakértő Velencei Bizottság, a strasbourgi Emberi jogi és a Magyar Alkotmánybíróság elfogadhatatlannak tartott” – mutatott rá Iványi.

A levélben Iványi emlékeztet arra, hogy Orbánt személyes motiváció is hajtja. „ Állítólag nem tudja megbocsátani, hogy én őt valamilyen (nem pontosított) parlamenti döntés alapján lefasisztáztam. A sértegetés nem szokásom, a politikai tettek viszont önmagukért beszélnek. Kijelenthető, hogy tisztességes demokráciában a jogainkat nem halandó személyek pillanatnyi szeszélye, hanem kifogásolhatatlan objektív törvények kell, hogy biztosítsák. Ezért küzdünk tovább, noha a kormány általi sanyargatásaink szinte megoldhatatlan helyzetek elé állítanak minket anyagilag.”

Nyolc éve tartó üldöztetés

Immár nyolc éve tart Iványiék üldöztetése, aminek – mint arról maga a lelkész is többször említést tett – az elsődleges oka Orbán személyes bosszúja. Orbán ugyanis már az első miniszterelnöksége idején felkérte Iványit – aki az eskető papja és első két gyermeke megkeresztelője volt –, hogy demonstratívan álljon ki mellette. Ezt Iványi megtagadta, majd amikor 2010-ben Orbán ismét hatalomra kerülve újfent nyílt kiállást kért tőle, ő egy nyílt levélben utasította el ezt.

A MET „üldöztetésének új fejezete” pedig éppen a napokban nyílt meg – ahogy Iványitól megtudtuk.  Mint portálunknak elmondta: „több általunk fenntartott létesítményben is ki akarják kapcsolni a gázszolgáltatást, mivel adósságot halmoztunk fel a szolgáltató felé”. Pedig az állam többel tartozik nekik – mintegy 3 milliárd forinttal –, mint amennyi adósságot ők kényszerű módon, az állam által felhalmoztak. „Nincs az rendben, hogy az állam nem teljesít, s amikor mi egy állami cégnek tartozunk, akkor az ki akarja kapcsolni a gázt a létesítményeinkben” – szögezte le Iványi Gábor, aki nehezen tudja elképzelni, hogy a gáz leállításával való fenyegetés független lenne a kormánytól.

Mint mondja: „nem hinném, hogy  anélkül zárnák el a gázcsapot, hogy nem kérdezik meg a kormányt, amely diszponál a szolgáltató felett”.  Hozzátette, hogy „a MET által fenntartott idősotthonokat, iskolákat, szociális létesítményeket, lényegében a fenntartásunk alatt lévő minden létesítményt, s mindenkit, akit ott ellátunk érintené a gázszolgálatás leállítása”.