Ungváry veritasosként is elmondta a véleményét – Vajon mit szólnak „odafent”?

NVZS 2019. június 28. 10:15 2019. jún. 28. 10:15

A rendszerváltás harmincadik évfordulója alkalmából szervezett-tervezett-rendezett számtalan program, esemény egyike az a Terror Háza Múzeum előtt megtekinthető tablókiállítás, amelynek főkurátora Schmidt Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója. A június közepén nyílt tárlat kritikákat váltott ki amiatt, mert a bírálói szerint a bemutató minimum csúsztat. A Euronews Ungváry Krisztián történészt kérdezte. Őszinte válaszokat kapott.

„A Terror Háza Múzeum előtt látható tárlat öt nagyobb egységen keresztül, kronologikusan mutatja be, hogyan jutott el Magyarország a kommunista diktatúra elnyomásából a rendszerváltoztatásig. A tizenhárom tabló idézetekkel és fényképekkel jeleníti meg azt a rendszert, amely egészen 1989–90-es összeomlásáig megfosztotta a magyarokat szabadságuktól” – olvasható a Terror Háza honlapján a kiállításról.

„Oda nem illő fényképeket szerepeltetnek aláírások alatt, kronológiailag nem stimmel a bemutatás. Ez kicsi tévedésnek tűnik, de a történet lényegét hamisítja meg” – szögezte le Ungváry Krisztián a Euronewsnak. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a vízlépcső és a romániai falurombolás elleni tüntetések fekete-fehér képein a transzparenseket narancssárgára színezték. „A narancs szín nyilvánvalóan politikai üzenetet hordoz, és ezt nem szép dolog belekeverni egy olyan dologba, amihez nincs köze”, szögezte le

Ungváry másik észrevétele az volt, hogy míg az állampárt reformkommunistának nemigen nevezhető akkori vezetői, vagy ma kormányzati szerepet betöltő, de akkor még kamasz politikusok idézetekkel szerepelnek a kiállításon, nem jut hely az úgynevezett demokratikus ellenzéknek, vagy például a Nyugaton a vasfüggöny lebontásával azonosított későbbi szocialista miniszterelnöknek.

„A múlt mindig a mának szól, ezt meglehetősen primitív módon láthatjuk ebben a kiállításban” - fejtette ki, hozzátéve: „egyértelmű aktuálpolitikai indokok mentén kiradírozzák azokat, akik számukra jelenleg nem kívánatos politikai szereplők, annak ellenére, hogy történelmi szerepük miatt meg kéne jelenniük egy ilyen kiállításon”.

Végül kifejezetten furcsának nevezte a történész a kommunizmus szabadsághiányos időszakáról szóló táblát, amely sajátos kikacsintásnak tűnik a mára. „Amikor például azt írják, hogy a „beruházásokat politikai szempontok szabták meg”, illetve hogy „üldözték a másként gondolkodást” – mondott példákat erre a történész, akinek a szájából – saját sorsa miatt – ez valóban több mint érdekes.

Mint a Hírklikk többször foglalkozott vele, Ungváry Krisztián június 15-e óta a kormány Veritas Intézetének a munkatársa, miután addigi munkahelyét, az 1956-os Intézet – Oral History Archívumot elvették az Országos Széchenyi Könyvtártól, és a Veritasba olvasztották. Orbán Viktor írta alá a rendeletet, amely szerint a Veritas megkapta a vagyoni jogokat, az ingó és ingatlan eszközállományt a 2012 óta az Országos Széchenyi Könyvtár osztályaként működő intézettől. Az érintettek a Közlönyből tudták meg, mi fog történni záros határidőn belül, volt aki felállt, Ungváry maradt, amit azzal indokolt, hogy „A Veritas szervezeti és működési szabályzata szerint ’saját tudományos munkájának szakmai vonatkozásairól minden munkatárs szabadon nyilatkozhat.’… és az Igazságintézetet létrehozó kormányrendelet 3§ (1) bekezdés szerint az intézet feladata (...) ’az elmúlt másfél évszázad (...) hiteles, torzításmentes (...) feldolgozása’. Nem én kerestem a lehetőséget, de ha már így alakult, akkor kipróbálom, hogy ezt komolyan gondolják-e, illetve mit értenek ez alatt”. 

Ez a döntése nagy vitákat váltott ki, de mérvadónak tartott emberek megvédték Ungváryt, köztük Eörsi Mátyás vagy éppen Rainer János, az 56-os Intézet igazgatója, aki maga pedig nem volt hajlandó a Veritasnak dolgozni, hanem inkább felállt.

Ungváry tehát előre bejelentette, hogy kipróbálja, szabadon dolgozhat-e a Veritas munkatársaként a „(...) ’az elmúlt másfél évszázad (...) hiteles, torzításmentes (...) feldolgozása’” területén. A Euronews-nak adott nyilatkozata máris egy próba lehet.