Varga Mihály állítása nem felel meg a valóságnak

Szekeres Imre 2021. május 2. 17:21 2021. máj. 2. 17:21

Varga Mihály május elsejét a munka ünnepét találta alkalmasnak, hogy páncélos vitézként nekirohanjon a feltétel nélküli alapjövedelem gondolatának, mondván, a baloldal csak illúziót kelt és adósságba dönti Magyarországot. Kétségkívül igaza van abban, hogy reneszánsza van annak a baloldali gondolatnak, hogy „senkit ne hagyjunk az út szélén”. A többi állítása azonban nem felel meg a valóságnak – legalábbis ami a Magyar Szocialista Párt programját illeti.

1. Mi azt javasoljuk, hogy mindenkinek, bármilyen is az élethelyzete a megélhetése biztosított legyen. A garantált szociális (megélhetési) minimum különböző formákban juthat majd el az emberek különböző csoportjaihoz:

- a nyugdíjasok esetében ez a programunk szerint a közösségi javak és szolgáltatások, jövedelemkiegészítés és szociális juttatások együttesét jelenti, amelyek a nyugdíjjal együtt biztosítják a létminimum szintjének (105 ezer forint 2021-es becsült adat) elérését úgy, hogy a teljes jogú öregségi nyugdíjminimum eléri az adott esztendei nettó minimálbér 50%-át. 2023-ban várhatóan így a nyugdíjminimum 65-70 ezer forint lesz, ami kiegészül a már említett jövedelemkiegészítés mellett új, szociális gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-támogatással is;

- az álláskeresésben aktívan részt vevők megkapják a korábbi bérük 60%-át, de minimum a létminimumot elérő jövedelempótló támogatást, amelynek folyósítási időtartama 9 hónap lesz; a közmunkások és a bevezetendő támogatott foglalkoztatásban résztvevők a mindenkori nettó minimálbért kapják (111 ezer forint 2021-ben); a társadalmi hozzájárulást megvalósító munkaképes emberek esetében, (képzésen vesznek részt, csecsemőt vagy kisgyermeket, illetve önmagukról gondoskodni képtelen időseket otthon gondoznak) a mindenkori nettó minimálbért kapják;

- és akiknek a közmunka, a támogatott foglalkoztatás vagy a társadalmi hozzájárulás révén sincs jövedelmük, a létminimum szintjét elérő támogatást a közösségi javak és szolgáltatások, jövedelem és szociális juttatások együttese révén járjon.

2. A Magyar Szocialista Párt méltányossági okokból szükségesnek tartja a személyi jövedelemadózásban alkalmazott egykulcsos adózás felváltását a progresszivitást érvényesítő sávos adózással. Ezen belül azt javasoljuk, hogy a mai 15 százalékos jövedelemadónál kevesebbet fizessenek az alacsony vagy átlagos keresetűek:

- a minimálbér (2021-ben 167 400 forint) mértékéig terjedő munkavállalói jövedelmek adómentesek legyenek, adójóváírás révén.

- A mindenkori minimálbér és az előző évi összes fizetés középértékéig (mediánbér) (2020-ban 321 582 forint) lévő sávban keresők pedig az adójóváírás fokozatosan csökkenő alkalmazásával fizessenek alacsonyabb adót, mint 15%.

Mindenki kiszámíthatja, hogy mennyit vihet haza a következő bérkalkulátorral:

3. A gyermekek neveléséhez nagyobb támogatást kapjanak a szülők, de a mainál igazságosabb módon. A Magyar Szocialista Párt a családi pótlék megduplázását és utána értékállóságának megőrzését javasolja. A munkajövedelemmel rendelkezők mai adókedvezményei nem fognak csökkeni, sőt bővülni fognak úgy, hogy ezzel egyben igazságosabb lesz az összhatásuk. Az adókedvezményen keresztüli gyermektámogatás hátránya ugyanis, hogy az alacsony jövedelműek közül nem minden gyermekes család tudja igénybe venni teljes összegben a gyermekenként járó adókedvezményt. Ennek kiküszöbölése érdekében javasoljuk olyan kiegészítő családi pótlék bevezetését, amellyel minden érintett adókedvezményre jogosult család hozzájut az adókedvezmény alapján elérhető gyermekenként járó támogatáshoz. Ugyanakkor megtartani, sőt erősíteni javasoljuk a differenciálást a több gyermeket nevelők, az egyedülálló szülők, valamint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekeket nevelő családok javára. Megtartani javasoljuk a meglévő egyéb kedvezményeket így a négy- vagy többgyermekes anyák kedvezményét, a 25 évnél fiatalabbak, és az első házasok kedvezményét is.

Indokolt kérdés mindez hogyan valósítható meg.

- Új költségvetési politikával, a kiadási oldal átalakításával. Ehhez felül bíráljuk a Fidesz-KDNP kormány által vállalt hosszú távú kötelezettségeket annak érdekében, hogy a közkiadásokat folyamatosan az uniós átlag szintjére emeljük az egészségügy (7% fölé a jelenlegi 4,7 százalékról) és a szociális támogatások terén (18% fölé a jelenlegi 13,3 százalékról). Az oktatást illetően a tagországok felső harmadának szintjének elérését tervezzük (6‑6,5% a jelenlegi magyar 5,1 százalékkal szemben). A költségvetési átcsoportosítások megvalósíthatók, és azok már a 2023-as költségvetésben megjelenhetnek. Számításaink során figyelembe vettük az EU támogatásokat, de a súlyos adósság terheit is, amit a Fidesz-KDNP kormány hagy maga után. 

- Varga Mihály állításával szemben az MSZP 2-3% adócsökkentést javasol a GDP-hez képest, ha sikerül tartós, fenntartható gazdasági növekedést elérni és a szükséges többletkiadások finanszírozhatók más államháztartási megtakarításokból. Az igazságosabb jövedelemadózás mellett a versenyképességet javító és a környezetvédelmet ösztönző vállalati adózást tartunk szükségesnek, amely egyúttal egyszerűbb és hatékonyabb is. Mivel a koronavírus-járvány okozta gazdasági válság utáni időszakra vonatkozó prognózisok bizonytalanok, csak 2022-ben lehet megállapítani, hogy a normál általános forgalmi adókulcs 27 százalékos mértéke mennyiben közelíthető az EU tagországok átlagához (21-22%), valamint milyen kedvezményes (5-18%) kulcsok alkalmazhatók, és azok mely termékcsoportokra terjeszthetők ki az élelmiszereken kívül.

Abban bízom, hogy a következő május elseje után mindez megvalósítható lesz!