Szégyen és gyalázat!

Dr. Dávid Ferenc       2021. június 14. 11:58 2021. jún. 14. 11:58

Nyolcvanhárom éve az angol labdarúgó válogatott – engedve a korszellemnek – náci karlendítéssel tisztelgett Berlinben egy válogatott mérkőzés előtt. Néhány napja pedig az ír labdarúgó válogatott – engedve ismét a korszellemnek – letérdepelve vállalt szolidaritást egy válogatott mérkőzés előtt. A magyar nemzeti válogatott nyolcvan éve és most is vigyázzban állt. No karlendítés, no letérdeplés. Respect. Ennyi. (Deutsch Tamás)

Érzem, tudom, hogy nívótlansága miatt nem szabadna reagálni a fenti bejegyzésre, mégis úgy gondolom: nem mehetek el szó nélkül a magyar uniós képviselő fenti mondatai mellett. Nem intézhetem el annyival, hogy mindenki ismeri D.T. politikai előéletét, szellemi képességeit és a Főnökhöz való viszonyát, ezért nem is érdemes foglalkozni primitív és veszélyes gondolataival. Sajnos muszáj.

– A ma EU-tag Írország focistáinak budapesti és a korabeli angol válogatott labdarúgóinak berlini szereplését egy kalap alá venni önmagában otromba és ostoba megközelítés. Míg az Egyesült Királyság Churchill vezetésével szembeszállt a fasiszta a Németországgal, addig hazánk Szálasi vezérletével a végsőkig kitartott a nácik mellett. Ha Deutsch a fasizálódó Magyarországot a Hitler vezette birodalommal és cselekedeteivel vetette volna össze, akkor nem szólnék egy szót sem, hiszen – sajnos – sok azonos jegy fedezhető fel a két állam akkori politikai és katonai irányultságában.

– Deutsch – kellően aljas módon – egyenlőséget hirdet az ismert és gyűlölt kézmozdulat valamint a néma térdeplés között. A náci karlendítés háborúra, vérre, halálgyárakra és embertelenségre emlékeztet, a csöndes térde ereszkedés pedig az elnyomottak iránti tisztelet és a velük való szolidaritás jelképe. És ennek összemosására egy magyar EU-parlamenti képviselő vállalkozik! Szégyen és gyalázat!

– A korábban sportminiszterként sok kárt okozó Deutsch az MTK és a Sportegyesületek Országos Szövetségének elnöke, a Magyar Olimpiai Bizottság alelnöke. D.T. magánemberként és politikusként több alkalommal nyíltan vállalta zsidó származását. Így aztán még inkább érthetetlen számomra a karlendítés és a térdre ereszkedés közös nevezőre hozása. Ha valaki, akkor aztán D.T. nem hagyhatja figyelmen kívül az undorító náci üdvözléssel szoros kapcsolatban álló rémtetteket.  Az MTK alapítói – többek között Horner Ármin, Klauber Izidor, Kohn Arnold – ha élnének, vajon mit gondolnának az egyesület mostani vezetőjéről?

Végszó. 2021. június 23-án a Népstadionban csap össze Portugália és Franciaország labdarúgó válogatottja. Tudomásom szerint, a meccs előtt mindkét csapat csendben térdepelni fog a gyepen. A teltházas mérkőzésen jelen leszek, Deutsch Tamás pedig vélhetően ott fog pöffeszkedni az aréna VIP páholyában. Ő fütyülni és pfújolni fog, én meg majd szégyenemben lehajtom a fejem. Jól van ez így?